TOTALURILE ACTIVITĂȚILOR INSTRUCTIV — EDUCATIVE SEMESTRUL I ANUL DE STUDII 2019-2020