Echipa managerială

  1. Iurie Raşculiov – director 
  2. Serghei Stog  – director – adjunct pentru instruire şi producție
  3. Olga Novojen – director – adjunct pentru instruire și educație
  4. Serghei Vîsoţchii – director – adjunct în probleme de gospodărie
  5. Galina Grumeza – șef de secție pentru asigurarea calității
  6. Alexandru Rusu – șef secție practică
  7. Adriana Roșca – șef secție practică

În instituție funcţionează urmatoarele organe administrative și consultative:

  • Consiliul Profesoral al instituţiei de învăţământ
  • Consiliul de Administraţie;
  • Comisii metodice;